Sectie Organische Chemie

De sectie Organische Chemie is één van de grootste secties van de KNCV met ongeveer 600 leden. Het doel van de sectie Organische Chemie is de bevordering van de kennis van de organische chemie in brede zin en behartiging van de algemene belangen van organisch chemici in Nederland. Dit doel wordt nagestreefd door het beleggen van twee reguliere sectiebijeenkomsten per jaar, waarvan één aan een universiteit en één bij een bedrijf.

Verder wordt elk even jaar het Wageningen Organische Chemie Symposium georganiseerd, terwijl elk oneven jaar een programma in samenwerking met enkele studiegroepen van NWO wordt verzorgd.

Secretariaat
Dr. Fedor Miloserdov
Wageningen UR
fedor.miloserdov@wur.nl

Bijeenkomsten